Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu


Niniejszy biuletyn został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Osoby  zainteresowane funkcjonowaniem MOSiRu lub sposobem załatwienia określonej sprawy zachęcamy do odwiedzania podstron BIPu.

Podstawami prawnymi funkcjonowania BIPu są:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230)

Opublikował: Wiktor Sampławski
Publikacja dnia: 30.03.2022, 14:10
Dokument oglądany razy: 105 550
Podpisał: Wiktor Sampławski
Dokument z dnia: 30.12.2021