Strona główna / Aktualne zamówienia publiczne
AKTUALNE OGŁOSZENIA
Przetarg nieograniczony na dostawę talonów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.11.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

05.11.2015

SIWZ                                                                                                 

05.11.2015
                                                             
                                                           Informację wytworzyła: Aleksandra Wyżkiewicz
                                                            Informację opublikowała: Aleksandra Wyżkiewicz

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w MOSiR w Elblągu na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

29.10.2014

SIWZ                                                                                                 

29.10.2014
                                                       Informację wytworzyła: Aleksandra Wyżkiewicz
                                                            Informację opublikował: Marek Kucharczyk
 

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na potrzeby MOSiR w Elblągu na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.12.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

27.10.2014

SIWZ                                                                                                       

27.10.2014
                                                       Informację wytworzyła: Aleksandra Wyżkiewicz
                                                            Informację opublikował: Marek Kucharczyk
 

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu propan- butan w butlach na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10.12.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

24.10.2014

SIWZ                                                                                                             

24.10.2014
                                                       Informację wytworzyła: Aleksandra Wyżkiewicz
                                                            Informację opublikował: Marek Kucharczyk

Przetarg nieograniczony na dostawę talonów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.11.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu            

23.10.2014

SIWZ                                                                                                              

23.10.2014
                                                       Informację wytworzyła: Aleksandra Wyżkiewicz
                                                            Informację opublikował: Olga Szwajkowska

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego dla Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu

Informacja o unieważnieniu postępowania

20.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                  

13.12.2013

SIWZ                                                                                                         

13.12.2013
                                                        Informację wytworzyła: Aleksandra Wyżkiewicz
                                                            Informację opublikował: Marek Kucharczyk